پیام تسلیت پیام تسلیت اولین کنگره بین المللی توانبخشی بیماری های مغز و اعصاب برگزاری کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی در کشور مالزی جلسه رئیس و دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی وابسته به معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
پیام تسلیت
پیام تسلیت
اولین کنگره بین المللی توانبخشی بیماری های مغز و اعصاب
برگزاری کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی در کشور مالزی
جلسه رئیس و دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی وابسته به معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر