کارگاه عملی آشنایی با سنجش تراکم استخوان سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص درمان استئوپروز دومین سمینار تخصصی درد سالمندی برگزاری یازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی در کشور آرژانتین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید و امور ایثارگران
کارگاه عملی آشنایی با سنجش تراکم استخوان
سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص درمان استئوپروز
دومین سمینار تخصصی درد سالمندی
برگزاری یازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی در کشور آرژانتین
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید و امور ایثارگران

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر