چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان برگزاری دوازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران
چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو
چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان
برگزاری دوازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان
اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران