چهارشنبه ٢ خرداد ١٣٩٧

اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی


اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 در بیمارستان شهید مدرس برگزار می گردد.

محورهای سمپوزیوم: ژن درمانی و آنزیم تراپی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم عضله، سلول های بنیادی و چالش های سلول درمانی، روش های تشخیصی نوین و الکترودیاگنوزیس، اخلاق پزشکی و استفاده از سلول های بنیادی، راهنماهای بالینی نوین توانبخشی

لینک ثبت نام سمپوزیوم بیماری ها عضله، سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با کد شناسه:118447

http://ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=124


         1587 :تعداد نمایش