سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧

پنجمین سمینار و کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در بیهَوشی عمومی، رژیونال آنستزیا و درمان درد


پنجمین سمینار و کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در بیهَوشی عمومی، رژیونال آنستزیا و درمان درد در 19 و 20 مهر ماه 97 برگزار می گردد. سمینار دارای 10 امتیاز آموزش مداوم برای متخصصین بیهوشی، طب اورژانس، طب فیزیکی و توانبحشی می باشد. همچنین شامل آموزش های تئوری و کارگاه های عملی در  سونوگرافی می باشد.


         1220 :تعداد نمایش