دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی


اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی ایران در تاریخ 11-10 بهمن ماه 1397 در تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار می گردد.

محورهای مطرح شده در کنگره شامل:

 • توانبخشی قلبی معیار پیشگیری اولیه و ثانویه
 • کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی
 • رویکرد تخصصی توانبخشی قلبی در جمعیت های هدف بیماری های قلبی
 • تجویز ورزش و فعالیت در بیماران قلبی
 • تغذیه مناسب در کنترل عوامل خطر
 • ترک اعتیاد در بیماران قلبی
 • کنترل عوامل خطر روانشناختی
 • چالش های خود کنترلی و برگشت به زندگی نرمال در بیماران قلبی
 • جنبه های ایمنی و ارزیابی برنامه توانبخشی قلبی
 • اصول و نحوه توانبخشی ریوی

 

 • این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای رشته های: طب فیزیکی و توانبخشی، متخصصین قلب، بیهوشی، فیزیوتراپی، طب ورزشی، پزشکان عمومی، پرستار و سایر رشته های مرتبط می باشد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کنگره به آدرس http://cvpr2019.ir  مراجعه فرمایند.


         1197 :تعداد نمایش