سه شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٤

برگزاری امتحان کتبی بورد


امتحان بورد طب فیزیکی و توانبخشی در تاریخ 19 شهریور برگزار گردید  

         2902 :تعداد نمایش