يکشنبه ٣ بهمن ١٣٩٥

کارگاه ارزیابی پروسیجر


 

کارگاه ارزیابی پروسیجر توسط انجمن طب فیزیکی و توانبخشی، تاریخ 14 بهمن 95 ساعت 9:30 تا 13:30 با سخنرانی آقای دکتر سالک زمانی در کلاس درس بیمارستان مدرس برگزار می گردد.

کد برنامه90201

         858 :تعداد نمایش