شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥

سمپوزیم کمردرد، برخورد تشخیصی و درمانی چند تخصصی، توسط انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی برگزار می گردد.


سمپوزیم کمردرد، برخورد تشخیصی و درمانی چند تخصصی، توسط انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی دارای امتیاز بازآموزی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 21 بهمن 1395 در بیمارستان بهارلو برگزار می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام (شناسه 89368) به سایت Ircme.ir مراجعه کنید.

         856 :تعداد نمایش