دوشنبه ٢ اسفند ١٣٩٥

کنفرانس علمی یک روزه توانبخشي بيماريهاي قلب و عروق


کنفرانس علمی یک روزه توانبخشی بیماریهای قلب و عروق در تاریخ 15 اسفند 1395 در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می گردد.

تلفن: 08132516631

کد برنامه: 90595


تاريخ

ساعت

موضوع

سخنران

تخصص سخنران

 

 

 

15/12/95

00/8-45/7

تلاوت قرآن مجيد

 

 

15/9-00/8

تاثير ورزش بر ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي

دكتر محمدرضا نيكو

متخصص طب فيزيكي و توانبخشي

30/10-15/9

توانبخشي قلب در بيماريهاي عروق كرونر و نارسايي قلبي

دكتر شهرام همايونفر

متخصص بيماريهاي قلب و عروق

45/10-30/10

استراحت و پذيرايي00/12-45/10

توانبخشي قلب پس از جراحيهاي قلب و عروق

دكتر رضا صفي آريان

فوق­تخصص جراحي قلب و عروق

30/13-00/12

نحوه تجوير و ساختار جلسات توانبخشي

دكتر لعبت مجيدي

متخصص طب فيزيكي و توانبخشي

00/14-30/13

پرسش و پاسخ

كليه سخنرانان

 

 

         879 :تعداد نمایش