چهارشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٦

سومین کنگره درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد


سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن بررسی و مطالعه درد ایران و گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری انجمن طب فیزیکی و توانبخشی در تاریخ 4 الی 5 آبان 1396 در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.

ثبت به صورت آنلاین در سایت www.iranpaincongress.com انجام می شود.


         562 :تعداد نمایش