چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو هيئت تحریره ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی شد


دکتر سید منصور رایگانی استاد دانشگاه و رئيس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی بعنوان عضو هيئت تحريريه ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی انتخاب شد. 

انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی(ISPRM)  بعنوان تنها سازمان جهانی این رشته وظیفه برگزاری کنگره های سالیانه جهانی طب فیزیکی و توانبخشی، تهیه و تدوین دستورالعملها و کوریکولوم مربوطه، برقراری ارتباط با سازمان بهداشت جهانی و برگزاری دوره های تکمیلی را بعهده دارد. 

دکتر رایگانی بعنوان رئيس انجمن طب فيزيكي و توانبخشی ایران، علاوه بر انجام وظیفه نمايندگى کشورمان در انجمن جهانی در کمیته انتشارات، کمیته آموزش؛ در هيئت تحریریه ژورنال انجمن جهانی(JISPRM)  نیز فعالیت دارد.
         827 :تعداد نمایش