جمعه ٦ آذر ١٣٩٤

پخش برنامه آرتروز با حضور دکتر رایگانی متخصص طب فیزیکی و دکتر امام فوق تخصص روماتولوژی


برنامه آرتروز با حضور رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی جناب آقای دکتر رایگانی و حناب آقای دکتر امام فوق تخصص روماتولوژی شنبه 1394/9/7 ساعت 22 از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

         1618 :تعداد نمایش