جمعه ١٣ آذر ١٣٩٤

چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دی ماه ۹۴


چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی با همکاری انجمنهای علمی و دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی با هدف ارائه جدیدترین یافته های تحقیقاتی در حوزه های سلول درمانی، ژن درمانی، عصب شناسی پایه، بالینی و کلینیکی در تاریخ 4-2 دی ماه 1394 در تهران "مرکز همایشهای بین المللی رازی" برگزار خواهد شد.

         1148 :تعداد نمایش