يکشنبه ١٥ آذر ١٣٩٤

نتیجه انتخابات هیأت مدیره انجمن طب فیزیکی و توانبخشی


انتخابات هیأت مدیره انجمن در تاریخ 94/9/5 پس از برگزاری سمپوزیوم یک روزه آرتروز زانو با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی وزارتخانه و پس از طی مراحل قانونی برگزار گردید. در این جلسه پس از تشکیل هیأت رئیسه سنی جلسه شامل اساتید گرامی دکتر فرجاد، دکتر جفرودی، دکتر مستوفی و آقای دکتر نظری کاندیدهای هیأت مدیره و بازرسی ثبت نام نمودند و در نهایت آقایان دکتر سید احمد رئیس سادات، دکتر سید منصور رایگانی، دکتر محمد فرخ سیر، دکتر حسین سنجری و دکتر کامران آزما دارای حائز اکثریت آرا گردیدند و به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند. آقایان دکتر رضا سلمان روغنی و دکتر رضا روشن پژوه به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند. همچنین آقای دکتر پرویز مژگانی به عنوان بازرس اصلی و دکتر دقاق زاده به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

آرزوی موفقیت برای همکاران در ارائه خدمت به مردم و اعطای حیطه طب فیزیکی و توانبخشی را داریم.

         1961 :تعداد نمایش