يکشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٤

کنفرانس دارودرمانی در طب فیزیکی


کنفرانس ماهانه طب فیزیکی و توانبخشی با موضوع دارودرمانی در طب فیزیکی پنج شنبه بیستم اسفندماه 1394 در آمفی تئاتر بیمارستان 501 (امام رضا)  برگزار خواهد شد.

برگزاری این کنفرانس توسط انجمن طب فیزیکی و توانبخشی خواهد بود و دارای سه امتیاز بازآموزی به صورت رایگان با شماره شناسه 73128 می باشد.

         1064 :تعداد نمایش