شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٥

جلسه رئیس انجمن و شورای راهبردی توانبخشی با وزیرمحترم بهداشت و درمان


جلسه رئیس انجمن و شورای راهبردی توانبخشی با وزیرمحترم بهداشت و درمان جهت استفاده و بهره برداری از تمامی امکانات موجود کشور در رابطه با خدمات طب توانبخشی در تاریخ سه شنبه 95/1/17 به دعوت وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جلسه ای با حضور مسئولین محترم معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون و مسئولین معاونت درمان وزارت بهداشت، دبیر و برخی از اعضای شورای راهبردی توانبخشی و رئیس انجمن تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر شد از امکانات موجود و در حال راه اندازی مراکز توانبخشی ایثار وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت حل مشکل سرویس دهی به بیماران نیازمند به خدمات توانبخشی در حیطه های سرپائی و بستری با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و به صورت ارائه خدمات درمانی، توانبخشی با رویکرد آموزشی و پژوهشی استفاده گردد.

 

         1291 :تعداد نمایش