شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٥

دومین سمینار تخصصی درد سالمندی


دومین سمینار تخصصی درد سالمندی دارای امتیاز بازآموزی توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران در تاریخ 19 آذر 1395 در هتل بزرگ تهران برگزار خواهد شد.

گروه هدف:

طب فیزیکی و توانبخشی،ارتوپدی، متخصصین درد، مغز و اعصاب، بیهوشی، پزشکی اورژانس، فیزیوتراپی، پزشکان عمومی

         933 :تعداد نمایش