سه شنبه ٢ آذر ١٣٩٥

سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص درمان استئوپروز


سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز توسط مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، بنیاد بین المللی استئوپروز و انجمن استئوپروز ایران در تاریخ 25 الی 26 آذر 1395 در تهران، مرکز همایش های بیمارستان امام خمینی برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.emri.tums.ac.ir مراجعه کنید.

         921 :تعداد نمایش