پنج شنبه ٢ شهريور ١٣٩٦

پنجمین سمینار درد و کنفرانس تجویز منطقی تازه های ضد درد برگزار می گردد.


پنجمین سمینار درد و کنفرانس تجویز منطقی تازه های ضد درد توسط انجمن پزشکان عمومی شیراز و با همکاری انجمن متخصصان مغز و اعصاب، انجمن متخصصان روانپزشکی و انجمن متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 14 امتیاز بازآموزی در تاریخ 21 الی 23 شهریور 1396 در سالن صدرا و سینا دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://painseminar.ir مراجعه کنید.

         777 :تعداد نمایش