شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦

سمینار یک روزه آزمایشهای ژنتیک و اختلالات متابولیک در بیماری های نوروماسکولار


سمینار یک روزه آزمایشهای ژنتیک  و اختلالات متابولیک در بیماری های نوروماسکولار در روز پنج شنبه 96/9/23 ساعت 14-8:30 در هتل ستارگان شیراز برگزار می گردد.


         814 :تعداد نمایش