هیات رئیسه

 

 رئیس انجمن : دکتر سید منصور رایگانی

اعضای هیات رئیسه:

دکتر سید احمد رئیس السادات, دکتر کامران آزما، دکتر حسین سنجری

بازرس: دکتر پرویز مژگانی

مسوولین سایت : دکترمحمد رسول نظام آبادی- خانم سارا واحدی - خانم مهرنوش معین فرد