هیات رئیسه

 

 رئیس انجمن : دکتر سید منصور رایگانی

اعضای هیات رئیسه:

دکتر سید احمد رئیس السادات, دکتر رضا روشن پژوه ,دکتر رضا سلمان روغنی,دکتر سید کاظم شکوری

 

بازرس: دکتر حسین سنجری

مسوولین سایت : دکترمحمد رسول نظام آبادی- خانم سارا واحدی