برنامه سخنرانی های علمی کنگره مجازی انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

خبر مهم: کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی ۲۰۲۱

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

آخرین اصلاحات تعرفه خدمات طب فیزیکی و توانبخشی سال ۱۴۰۰

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

لیست خدمات درمانی طب فیزیکی و توانبخشی در سال ۱۴۰۰

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی سال ۹۹ با حضور جناب آقای دکتر رایگانی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

وبینار هماهنگی جهت برگزاری کنگره مجازی انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

انتخاب جناب دکتر رئیس السادات بعنوان پژوهشگر منتخب جشنواره ابوریحان بیرونی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

سلسله وبینارهای طب فیزیکی و توانبخشی به عنوان جایگزین کنگره سالیانه

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

پیام تسلیت در خصوص درگذشت جناب آقای روزبه کاظمی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

جلسه با معاون درمان وزارت بهداشت، جهت طرح ارائه خدمات توانبخشی در بیماران کووید ١٩

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

پیام تسلیت رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی به مناسبت درگذشت دکتر صالح عرفانی فام

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin

تصاویری از وبینار ۱۸ مهر ماه ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی با حضور دکتر منصور رایگانی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹/توسط admin
بارگذاری موارد بیشتر