جناب دکتر رئیس السادات دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی بعنوان پژوهشگر منتخب جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه در گروه دانشیاران بالینی از میان بیش از سیصد دانشیار بالینی دانشگاه انتخاب شد.

جهت مشاهده برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره ابوریحان بیرونی در یک نگاه اینجا کلیک کنید.