قابل توجه همکاران گرامی
با توجه به برگزاری کنگره مجازی انجمن جهانی virtualisprm2021.com در تاریخ ۱۲-۱۵ Jun, موارد ذیل اعلام میگردد:
١-با توجه به تحریم ها و عدم امکان انتقال مبلغ حق عضویت سالیانه انجمن به انجمن جهانی، با پیگیری های انجام شده و اخذ موافقت انجمن جهانی، مقرر گردید عضویت ایران در سال ۲۰۲۱ تمدید و در فرصت حضوری پرداخت حق عضویت صورت پذیرد.
٢-با این اقدام شرایط استفاده همکاران از مزایای عضویت در انجمن جهانی فراهم گردید.
٣- با توجه به برگزاری کنگره ۲۰۲۱ بصورت مجازی، همکارانی که تمایل دارند در کنگره مذکور شرکت کنند، جهت پرداخت حق ثبت نام میتوانند معادل ریالی دویست یورو (۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان) را به حساب انجمن واریز و رسید آن را به دفتر انجمن ارسال نمایند، در این روش انجمن در فرصت مناسب ارز معادل را به انجمن جهانی تحویل خواهد داد. روش دیگر پرداخت مستقیم عزیزان بصورت ارزی به حساب انجمن جهانی به هر روشی که برای عزیزان مقدور است، میباشد.
۴- فایلهای پیوست جهت اطلاع بیشتر قابل مشاهده می باشد.