برگزاری وبینار هماهنگی جهت برگزاری کنگره مجازی انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی (ISPRM) با حضور جناب آقای دکتر رایگانی رئیس انجمن در ماه ژوئن ۲۰۲۱