برگزاری کارگاه آموزشی MRI زانو با تدریس جناب آقای دکتر آرش شرافت وزیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۳۱ تیرماه به جهت ارائه به جامعه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترو دیاگنوز ایران